به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Tales from the Crypt

8.0 / 10Subtitle


Season 01


[105 MB] Tales.From.The.Crypt.S01E01.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[88 MB] Tales.From.The.Crypt.S01E02.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[112 MB] Tales.From.The.Crypt.S01E03.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[109 MB] Tales.From.The.Crypt.S01E04.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[115 MB] Tales.From.The.Crypt.S01E05.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[109 MB] Tales.From.The.Crypt.S01E06.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv

Season 02


[112 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E01.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[102 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E02.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[81 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E03.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[105 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E04.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[111 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E05.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[85 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E06.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[111 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E07.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[111 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E08.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[113 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E09.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[96 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E10.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[113 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E11.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[106 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E12.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[109 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E13.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[101 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E14.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[103 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E15.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[85 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E16.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[97 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E17.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[102 MB] Tales.From.The.Crypt.S02E18.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv

Season 03


[114 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E01.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[108 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E02.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[113 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E03.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[118 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E04.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[111 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E05.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[118 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E06.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[117 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E07.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[111 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E08.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[104 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E09.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[107 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E10.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[111 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E11.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[109 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E12.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[113 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E13.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[157 MB] Tales.From.The.Crypt.S03E14.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv

Season 04


[118 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E01.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[113 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E02.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[117 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E03.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[97 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E04.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[118 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E05.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[110 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E06.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[106 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E07.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[100 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E08.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[110 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E09.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[112 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E10.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[111 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E11.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[109 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E12.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[96 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E13.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[105 MB] Tales.From.The.Crypt.S04E14.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv

Season 05


[118 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E01.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[116 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E02.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[117 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E03.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[97 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E04.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[108 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E05.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[108 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E06.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[113 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E07.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[107 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E08.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[110 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E09.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[101 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E10.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[100 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E11.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[112 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E12.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[102 MB] Tales.From.The.Crypt.S05E13.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv

Season 06


[96 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E01.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[103 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E02.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[83 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E03.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[96 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E04.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[107 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E05.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[104 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E06.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[105 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E07.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[100 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E08.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[97 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E09.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[104 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E10.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[97 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E11.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[96 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E12.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[100 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E13.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[90 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E14.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[109 MB] Tales.From.The.Crypt.S06E15.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv

Season 07


[114 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E01.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[100 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E02.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[104 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E03.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[102 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E04.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[108 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E05.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[101 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E06.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[98 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E07.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[106 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E08.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[102 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E09.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[103 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E10.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[109 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E11.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[105 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E12.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv
[99 MB] Tales.From.The.Crypt.S07E13.NTSC.DVD.x264-CtrlSD-BWBP.mkv