به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

Pacific Blue

5.2 / 10Subtitle


Season 01


[184 MB] Pacific,Blue.S1.E2.First.Shoot-BWBP.mkv
[182 MB] Pacific.Blue.S1.E10.Captive.Audience-BWBP.mkv
[183 MB] Pacific.Blue.S1.E11.The.Phoenix-BWBP.mkv
[183 MB] Pacific.Blue.S1.E12.The.Big.Spin-BWBP.mkv
[183 MB] Pacific.Blue.S1.E13.All.Jammed.Up-BWBP.mkv
[183 MB] Pacific.Blue.S1.E3.No.Man's.Land-BWBP.mkv
[346 MB] Pacific.Blue.S1.E4.Over.The.Edge_s.mkv
[184 MB] Pacific.Blue.S1.E5.Out.of.the.past-BWBP.mkv
[184 MB] Pacific.Blue.S1.E6.Takedown-BWBP.mkv
[184 MB] Pacific.Blue.S1.E7.Heatwave-BWBP.mkv
[183 MB] Pacific.Blue.S1.E8.Burnout-BWBP.mkv
[183 MB] Pacific.Blue.S1.E9.Moving.Target-BWBP.mkv
[183 MB] Pacific.Blue.S1E1.Pilot-BWBP.mkv

Season 02


[173 MB] pacific.blue.201.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.202.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.203.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.204.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.205.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.206.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.207.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.208.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.209.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.210.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.211.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.212.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.213.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.214.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.215.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.216.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.217.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.218.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.219.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.220.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.221.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.222.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[11 MB] pacific.blue.s2.extras1.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[11 MB] pacific.blue.s2.extras2.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[59 MB] pacific.blue.s2.extras3.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv

Season 03


[169 MB] pacific.blue.301.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[172 MB] pacific.blue.302.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[172 MB] pacific.blue.303.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.304.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.305.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.306.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.307.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.308.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.309.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.310.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.311.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[168 MB] pacific.blue.312.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.313.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.314.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.315.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.316.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.317.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.318.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.319.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.320.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.321.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.322.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv

Season 04


[180 MB] pacific.blue.401.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[179 MB] pacific.blue.402.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[179 MB] pacific.blue.403.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[180 MB] pacific.blue.404.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[179 MB] pacific.blue.405.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[180 MB] pacific.blue.406.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.407.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.408.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.409.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.410.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.411.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.412.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[179 MB] pacific.blue.413.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[172 MB] pacific.blue.414.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.415.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.416.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.417.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[180 MB] pacific.blue.418.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.419.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[171 MB] pacific.blue.420.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.421.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.422.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv

Season 05


[168 MB] pacific.blue.501.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[170 MB] pacific.blue.502.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.503.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.504.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[168 MB] pacific.blue.505.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[169 MB] pacific.blue.506.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[168 MB] pacific.blue.507.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[167 MB] pacific.blue.508.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[166 MB] pacific.blue.509.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[165 MB] pacific.blue.510.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[159 MB] pacific.blue.511.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[165 MB] pacific.blue.512.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[166 MB] pacific.blue.513.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[166 MB] pacific.blue.514.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[166 MB] pacific.blue.515.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[166 MB] pacific.blue.516.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[167 MB] pacific.blue.517.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[166 MB] pacific.blue.518.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[165 MB] pacific.blue.519.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[166 MB] pacific.blue.520.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[164 MB] pacific.blue.521.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv
[165 MB] pacific.blue.522.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv